کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست

برگزارکنندگان: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری منطقه ۱ رشت

محورهای کنفرانس:

• معماری
• عمران
• مدیریت شهری
• گردشگری منابع طبیعی
• محیط زیست
• پسماند

زیر محورهای بخش معماری:

مهندسی معماری و شهرسازی:
اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری و شهرسازی – مفهوم شناسی معماری و شهرسازی – شهرسازی و توسعه نوین شهری – معماری داخلی – بوم شناسی – زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی – برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری – طراحی شهری و خلق فضاهای دفاع‌پذیر – طراحی شهری بر پایه مفهوم توسعه پایدار – طراحی فضاهای اجتماعی شهری – طراحی شهری و کیفیت فضاهای شهری – نقش معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان – تاثیر سبکهای معماری در سیما و منظر موجود شهرها – طرحهای توسعه شهری و چالشهای موجود – معماری و هویت شهری – مرمت و احیای بناها – بهسازی آثار تاریخی – بازسازی بافت تاریخی – معماری و سازه – تاثیر معماری بومی بر شهرسازی معاصر – تعامل معماری و شهرسازی در دوران معاصر – معماری در خدمت شهر – تحلیل زمینه های ارتباطی شهرسازی گذشته با شهرسازی معاصر ایران – سوانح طبیعی و غیرطبیعی در بافت های شهری قدیم و جدید – المان های شهری – معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی – طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران – بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی – تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی – مبانی و شیوه های طراحی پارکها – معماری محله ای: ویژگیها و ارزشها – ساختمانهای هوشمند و تکنولوژی کامپیوتر در معماری – فناوریها، مصالح جدید و سازه های نوین – تکنولوژی در معماری – سایر مباحث مرتبط.

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
معماری و هویت شهری – معماری پایدار – روشها و فناوریهای نو در در معماری – انرژی های نو در معماری – سبک شناسی معماری – معماری خیابانی – تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری – کاربرد فناوری های نوین در رسیدن به معماری پایدار – نیازهای انسانی و معماری پایدار – گرافیک شهری – معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند – ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن – معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی – الگوهای معماری بومی – معماری منظر – زیبایی شناسی در معماری – مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار – برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار صرفه جویی انرژی در ساختمان – روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار – نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار – ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار – معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی – فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار – ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی – جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار – راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری – جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی ایران – معماری، توسعه و منابع طبیعی – معماری، توسعه و تکنولوژی – معماری، توسعه و ضوابط شهری و روستایی – معماری، توسعه و سازگاری – معماری، توسعه و تجارب جهانی – سایر مباحث مرتبط.

معماری: فرهنگ و مدیریت شهری:
معماری، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری – پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری – اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی – نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری – مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری – مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی – گردشگری و مدیریت شهری – جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی- آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی – تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ – راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی – بازتعریف روشهای طراحی معماری بر اساس سبک زندگی – سایر مباحث مرتبط.

معماری و محیط زیست:
معماری و محیط زیست – محیط زیست پایدار – المانهای شهری: نقش آن در تقویت گردشگری – برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان – قوانین، خدمات و محیط زیست شهری – چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری – اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها – طراحی شهری، بهسازی منظر، نماهای شهری و محیط زیست – مهندسی محیط زیست و راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار – ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری – چگونگی حل مسائل محیط زیستی ترافیک، حمل و نقل در شهرها – سایر مباحث مرتبط.

آینده معماری و طراحی شهری در ایران:
معماری و طراحی شهری: ایده و عمل – پارادایم های رایج طراحی شهری و معماری – طرح های شهری و ساختمان های عملکردی – نگاه به آینده: معماری و طراحی شهری در فرآیند جهانی شدن – معماری محدود – مرزهای معماری – معماری دیجیتال – معماری و ضد معماری – کاربردهای پیشرفته رایانه – سایر مباحث مرتبط.

معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی:
مبانی نظری اسلام در معماری – چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در دوران کنونی – ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی اسلامی – ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران – الگوهای ایرانی اسلامی نوین – بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی – معماری و توسعه از منظر اسلام – شناخت ارزش ها و مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی – راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی – تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی – نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی ایران – جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر – واقع گرایی و آرمان گرایی معماری و شهرسازی اسلامی – روش های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی ‌- ابعاد پنهان معماری در اسلام – آرمان‌شهر اسلامی ‌- حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام – جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی – نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری ‌- تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری – سایر مباحث مرتبط.

معماری و ساختمان آینده:
تکنولوژی های نوین و معماری – معماری، انرژی و محیط زیست – معماری تعامل گرا – معماری آینده و توجه به وجوه غیر فیزیکی انسان – معماری آینده و هویت – سایر مباحث مرتبط.

معماری و سازه:
آموزش سازه در معماری – تأثیر متقابل سازه، فرم، عملکرد – تکنولوژی معماری و هویت فرهنگی – معماری دیجیتال و تاثیر آن بر روند طراحی سازه – سازه، تعیین کننده فرم در معماری – سازه و روح زمان – سازه‎ و معماری پایدار – سازه های نو و مصالح آینده – سیر تحول سیستم های ساختمانی – فناوری های نوین ساختمانی – معماری ایران در آستانه هزاره سوم: بایدها و نبایدها – مقاوم سازی سازه های تاریخی – هنر مهندسی سازه – سازه های زیرزمینی – دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای – مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی – توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها – هماهنگی شکلی سازه و معماری – عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها – اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه – سازه های غیر ساختمانی و صنعتی – کاربرد فناوری های نوین در بهسازی لرزه ای سازه ها – مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری – تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی – ایمنی سازه در معادن زیرزمینی – بهسازی سیستم شریان های حیاتی، بناها و پل ها – مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری – سایر مباحث مرتبط.

بافت فرسوده و آثار تاریخی:
بهسازی و مقاوم سازی بافت های تاریخی – بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها) – تاثیر تکنولوژی های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر – حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده – بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری – بررسی تجارب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در کشور و جهان – بررسی شیوه های تامین منابع برای بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده – بررسی ضرورت تشکیل و تبیین نقش نهادهای غیردولتی محلی، منطقه ای و ملی – بررسی و تبیین نقش دستگاه های مرتبط در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده – سایر مباحث مرتبط.

معماری داخلی و دکوراسیون:
کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی – مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی – فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی – معماری داخلی در جهان اسلام – الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی – نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون – طراحی معماری داخلی در گذر زمان – فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی – تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی – معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها – نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرایی در حرفه معماری داخلی – آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی – سایر مباحث مرتبط.

معماری منظر و هنرهای محیطی:
جلوه های نو در معماری منظر – چشم انداز شهر – منظر فرهنگی و بافت های تاریخی – میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده ‌- منظر و چشم‌انداز پایدار – اکوتوریسم ‌- آموزش و منظر شهری – شهر و زیباسازی شهر – سایر مباحث مرتبط.

هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی:
داده پردازی در معماری – معماری تعاملی – رایانه ابزاری برای ساخت ‌- معماری هوشمند ‌- معماری دیجیتال ‌- معماری پارامتریک – رایانه ابزاری برای طراحی – سایر مباحث مرتبط.

حکمت اسلامی در هنر و معماری:
پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی – بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی – بازتاب حکمت اسلامی در معماری ایران – بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای کاربردی ایران – سایر مباحث مرتبط.

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری: ۵ روز پس از ارسال مقاله
اعلام مجلات ISI و تخصصی بین المللی: اوایل تیر ماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۵

دبیرخانه:
تلفن: ۰۹۰۱۴۹۴۲۲۷۷ ساعت تماس: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۸
ایمیل: info@newconf2016.com
سایت مرتبط: www.newconf2016.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد سفارش