نخستين كنفرانس بين المللی گردشگری، جغرافيا و باستان شناسی

نخستين كنفرانس بين المللی گردشگری، جغرافيا و باستان شناسی

حوزه(هاي) تحت پوشش: باستان شناسي
تاريخ برگزاري: 28 مرداد 1394 تا 29 مرداد 1394
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-08-19 – 2015-08-20
برگزار کننده: مركز همايش هاي توسعه ايران
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1394/5/5
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/5/20
نخستين كنفرانس بين المللي گردشگري، جغرافيا و باستان شناسي

محورهاي كنفرانس:

باستان شناسي و آموزش
-اهميت و جايگاه مباحث ميراث فرهنگي دربرنامه هاي آموزشي وكتب درسي دانش آموزان
-آسيب شناسي و چالشهاي احداث گروه­هاي آموزشي باستان شناسي در در نظام آموزش عالي كشور
-آسيب شناسي دروس باستان شناسي فعلي گروه هاي آموزشي كشور و لزوم بازنگري در آن.

باستان شناسي ايران؛ ديروز، امروز، فردا
-دغدغه­هاي موجود در باستان شناسي ايران
-پروژه­هاي باستان­شناسي مشترك ايراني-­ خارجي: فرصت ها و تهديدها
-قابليت هاي باستان شناسي در حل مشكلات و معضلات ايران امروز
-چگونگي الگو پذيري از بافت و تزيينات شهري گذشته در شهرسازي و زيبا سازي شهرهاي مدرن
-آسيب شناسي و چالش هاي باستان شناسي دوران اسلامي به عنوان دوران زنده و پابرجا
-چشم انداز باستان شناسي در ايران
-استفاده، استفادۀ نادرست و سوءاستفاده از باستان شناسي

شناخت گذشته با بهره گيري از باستان شناسي تحليلي

فرهنگ:
-ارزيابي و تحليل تعاملات فرهنگي منطقه اي و فرا منطقه اي در ايران فرهنگي بر پايه يافته هاي باستان شناختي و منابع مكتوب
-جايگاه ايران فرهنگي در نظام فرهنگي جهان از ديدگاه باستان شناختي
-تاثير هنر جهان ايراني- اسلامي بر هنرمندان اروپايي و بالعكس
-تاثير جهان ايراني – اسلامي بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون
جامعه:
-تأثير فرايند نوسنگي شدن بر ساختارهاي اجتماعي جوامع پيش از تاريخ
-شكل گيري،رشد وبسط جوامع پيچيده
-سازمان هاي اجتماعي در دوران تاريخي
-تأثير رويدادهاي تاريخي بر نهادهاي اجتماعي در دوران اسلامي
اقتصاد:
-مبادلات اقتصادي در دوران پيش از تاريخ
-توسعه نهادهاي اقتصادي در دوران تاريخي و تأثير آن بر دوران اسلامي
-نقش سازمان اقتصادي در تكوين و توسعه هنر اسلامي
سياست:
-ساختارهاي اداري ـ سياسي حكومت هاي ايران در دوران تاريخي
-تمهيدات نظام هاي سياسي در دفاع و حفظ مرزهاي سياسي
-ارتباط شهر و روستا در نظام جغرافياي اداري ادوار مختلف از ديدگاه باستان شناختي
دين:

-بازتاب اعتقادات ديني در مواد فرهنگي ادوار مختلف
-تحولات جهان بيني مذهبي در ايران باستان به استناد يافته هاي باستان شناختي و منابع مكتوب
-نقش وقف در حيات مذهبي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوران اسلامي از ديدگاه باستان شناختي

مواد فرهنگي در باستان شناسي ايران
-ضرورت بهره گيري از كتيبه ها و متون تاريخي درپژوهش هاي باستان شناختي
-سكه شناسي در ايران فرهنگي
-سفال؛ داده اي براي تحليل ساختارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي
-تحليل فضايي؛ راهكاري براي بازسازي رفتارهاي مفقود در فضاهاي معماري
-جايگاه ادبيات شفاهي و مكتوب در حوزه مطالعات باستان شناختي دوران اسلامي

نظريه و عمل در باستان شناسي ايران
-الگوها و بسترهاي نظري مورد نياز در مطالعات باستان شناختي ايران فرهنگي (از تعريف تا تحليل)
-رويكردهاي جديد در كاوش و بررسي باستان شناختي
-شكل گيري، سير تحول و چشم انداز باستان شناسي دوران اسلامي در عرصه تعاملات ملي و جهاني (اهداف، رهيافت ها، رويكردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات)
– ميراث معنوي و نقش باستان شناسي در معرفي، ثبت و حفظ آن
-مطالعات باستان سنجي و فناوري اطلاعات در حوزه باستان شناسي: سير تحول، كاربرد و دستاوردها
-تعامل باستان شناسي ايران با علوم ديگر

باستان شناسي منظري
-باستان شناسي منظر در ايران: چالش ها و رويكردها
-رابطه متقابل فقه اسلامي و عملكرد پهنه هاي فرهنگي و توليد و كاركرد آثار
-تاثير جنبش هاي مذهبي بر ساختار و عملكرد پهنههاي فرهنگي
-باستان شناسي پهنههاي فرهنگي شهري و برون شهري و بناهاي دوران اسلامي، و احياء و كاربري -آنها با نگاه به چالش‌هاي امروزيميراث باستان شناختي، آمايش فرهنگي سرزمين و حيات پايدار
-شبكه هاي ارتباطي: بستر جغرافيايي و نقش راهها در مبادلات اقتصادي، سياسي ، نظامي، مذهبي و اجتماعي
-منابع، محيط، فناوري: صنايع، فنون، هنرها، حرفه ها از توليد تا مصرف در پهنه هاي فرهنگي و چرخه نظام اجتماعي

ديدترين يافته ها از كاوش ها و بررسيهاي باستان شناختي در ايران فرهنگي
-دوران پيش از تاريخ
-دوران تاريخي
-دوران اسلامي

حفاظت از ميراث باستاني
-حفاظت از داده هاي باستان شناسي پس از كاوش
-اهميت حفظ منظر فرهنگي آثار و محوطه¬ها
-از مجموعه ها تا موزه ها: شناسايي، گردآوري، مستند نگاري، حفاظت، عرضه و نشر آثار
-اهميت و ضرورت سايت موزه­هاي باستان شناسي
-چگونگي برخورد با آثار فرهنگي موجود در المان و عناصر شهري
-چالشهاي فرهنگ گرايان وعمران گرايان در امر حفاظت آثار و بافتهاي معماري ارزشمند شهري
-كاربرد فناوريهاي نوين در حوزه حفاظت از آثار تاريخي

مطالعات وپژوهشهاي باستان شناسي و علوم ميان رشته اي
-علوم ميان رشته اي و باستان شناسي ايران از آغاز تاكنون (فرازها وفرودها)
-جايگاه فعلي علوم ميان رشته اي در باستان شناسي ايران
-راهكارهاي آينده علوم ميان رشته اي در باستان شناسي ايران
-باستان شناسي و زمين شناسي
-باستان شناسي و ژنتيك
-باستان شناسي و معماري
-قوم باستان شناسي
-باستان شناسي و علوم محيطي
-باستان شناسي و علوم پايه (فيزيك، شيمي، رياضيات و آمار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد سفارش