دومين همايش ملی پژوهش های كاربردی در عمران، معماری و مديريت شهری

دومين همايش ملی پژوهش های كاربردی در عمران، معماری و مديريت شهری

حوزه(هاي) تحت پوشش: معماري و شهرسازي, مهندسي عمران و سازه, خاك و پي, ساخت و مديريت پروژه, مهندسي سازه, مهندسي عمران (عمومي)

تاريخ برگزاري: 13 اسفند 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-03-04
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمي كاربردي
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/11/25
دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در عمران،معماري و مديريت شهري

محورهاي همايش:

مهندسي عمران

– آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي سازه‌ها

– روش‌هاي عددي در مهندسي عمران

– فناوري‌هاي نوين در مهندسي عمران

– مديريت ساخت

– مهندسي ژئوتكنيك

– مهندسي زلزله و ديناميك سازه‌ها

– مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

– مهندسي و مديريت منابع آب

– نقشه‌برداري، ژئودزي و ژئوماتيك

– آموزش مهندسي عمران

– سازه‌هاي بتني و فولادي

– مديريت بحران و پدافند غيرعامل

– مهندسي ارزش

– مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك

– مهندسي سازه و مكانيك جامدات

– مهندسي محيط‌زيست و توسعه پايدار

– مواد، مصالح و تكنولوژي بتن

– اخلاق در مهندسي عمران
عمران و توسعه پايدار شهري

مهندسي عمران و توسعه پايدار

– برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري

– حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري

– محيط زيست شهري

– شهرسازي و توسعه شهري پايدار

– جامعه شناسي و روانشناسي شهري
مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

-فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان

– بومي سازي سيستم هاي نوين ساختماني

– يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك

– سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها

– سيستم هاي كنترل فعال و غيرفعال سازه ها

– نوآوري در طراحي سازه هاي خاص

– روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها

– كاربردهاي مواد مركب و نانو مواد در مهندسي عمران

– مصالح قابل بازيافت و يا سازگار با محيط زيست

– مصالح و قطعات سازه اي بادوام و پايدار

– كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران

– توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه

– پيشرفت هاي جديد در توليد مقاطع فولادي نورد گرم و سرد
مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

-نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني

– مديريت بحران در پروژه هاي عمراني

– نتايج بكارگيري فن كنترل پروژه در راستاي نيل به اهداف مديريت پروژه

– ارزيابي لرزه اي ساختمان ها، پلها و سدها

– ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي ، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها

– ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني

– ارزيابي فناوري هاي نوين ساخت

– اصول، مقررات و ارزيابي حقوقي پيمان

– ارزيابي و مديريت ريسك پروژه هاي عمراني

– ارزيابي استفاده از مصالح نوين ساخت در پروژه ها

– مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني.
فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري

-كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

– كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان: مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز

– كاربرد فناوري هاي نوين درآيين نامه ها، مقررات ملي ساختمان، تاييدات آزمايشگاهي

– كاربرد فناوري هاي نوين در عمليات ساختماني

– كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند

– كاربرد انرژي هاي نو در ساختمان و ذخيره سازي

– كاربرد فناوري هاي نانو در صنعت ساختمان

– كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري و اثرات مربوط به ايمني، بهداشت و محيط زيست

– كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان و اثرات آن در ترافيك و بافت شهري

– نتايج استفاده از فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان و اثرات آن در مسائل اقتصادي، اجتماعي
شهرداري ها: مشكلات و راهكارها در خصوص رويكرد تامين مالي

-روندها و تئوري‏هاي نوين تامين مالي شهرداري‏ها و پروژه‏هاي شهري در ايران و جهان

– بررسي و آسيب‏شناسي ساختار و فرايندهاي نظام تامين مالي پروژه‏هاي شهري

– آسيب‏شناسي روابط مالي دولت و شهرداري‏هاي كشور و ارائه راهكارهاي عملياتي

– طراحي الگوها و ابزارهاي نوين تأمين مالي شهرداري‏ها از طريق بازارهاي سرمايه و پول

– الگوها و شيوه‏هاي تامين مالي و مديريت ريسك قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي

– رويكردها و الگوهاي تامين مالي پروژه‏هاي شهري

– كاركرد نهادهاي مالي واسط در تسهيل تامين مالي شهرداري‏ها

– نقش و جايگاه نظام تأمين مالي در تحقق جهاد اقتصادي در شهرداري‏ها
چالش هاي موجود در قوانين شهرداري

-مسائل اجتماعي و فرهنگي شهري و تبيين جايگاه حقوق شهروندي در پرتو قانون شهرداري

– بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري در زمينه شهرسازي و معماري و صنعت ساخت و ساز

– بررسي و واكاوي موارد مرتبط با حوزه مالي و اداري شهري در قانون شهرداري

– تبيين چالش‌ها و معضلات مرتبط با حمل و نقل شهري در قانون شهرداري

– خدمات شهري و حفظ محيط زيست شهري از منظر قانون شهرداري

– واكاوي مسائل مرتبط با عمران شهري با نگاهي بر قانون شهرداري

– بررسي جايگاه فن آوري‌هاي نوين شهري در قانون شهرداري

– چالش‌هاي قضايي در قانون شهرداري
مديريت بحران

-آسيب‌پذيري و بهسازي اماكن – آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع رساني

– آموزش و فرهنگ‌سازي

– نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن

– اجزاي غير سازه‌اي

– ارتباطات و فناوري اطلاعات

– ارزيابي خطر و خطر‌پذيري

– اماكن فرهنگي، تاريخي و مذهبي

– بافت‌هاي فرسوده

– برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي

– سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع

– مديريت و مشاركت‌هاي مردمي

– موانع و محدوديت‌ها

– مهندسي ايمني و مديريت

HSE – فناوري هاي نوين در مديريت خطرپذيري و بحران

– نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي

– مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات

– مديريت بحران در شهرهاي داراي بافت تاريخي

– مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي

اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

-راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي

– راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي براي تغيير تمايلات و سلايق كارفرمايان در جهت بهبود مصرف انرژي

– چگونگي بهره گيري از معماري سنتي و تجربيات گذشته در جهت حل معضل انرژي

– نحوه استفاده از انرژي هاي نو در ساختمان و چگونگي استفاده از آن با توجه به اقليم هاي مختلف

– مديريت بهره برداري ساختمان و آشنايي با صرفه جويي و تكنولوژي هاي نوين در بهينه سازي انرژي

– تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل دهي به فضاي معماري و فضاي شهري

– چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان

– چگونگي كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان و بررسي نحوه تغييرات در طراحي ساختمان مطابق با الگوي پيشنهادي و امكان سنجي مشاركت ساختمان ها در توليد انرژي هاي پاك

– بررسي مسائل زيست محيطي عرضه و تقاضاي انرژي در بخش ساختمان و مديريت آن در مسئله تغييرات اقليمي
مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك

-استانداردها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها

– آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي

– راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها

– سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله

– بافت شهري در مناطق زلزه خيز

– معضلات طرح و اجراي مقاوم سازي در نظامات مهندسي

– بافت هاي فرسوده

– بيمه زلزله

– ايمني اجزاي غير سازه اي

– آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي

– تحليل خطر زلزله و ژئوتكنيك لرزه اي

– سازه

– سازه هاي هيدروليكي و دريايي

-ژئوتكنيك

– مديريت ساخت

– فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان

-انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها

– مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب

– اهميت نگرش مهندسي به مقوله تخريب ساختمانها و سازه‌ها

– مديريت ايمني HSE، بازيافت، مديريت پسماند در فرايند تخريب

-نقش تجهيزات، ماشين‌آلات، مصالح، سيستمها و فناوريهاي نوين

– وظايف و مسئوليتهاي حقوقي، قانوني و قراردادي و نقش صنعت بيمه

– بررسي ضوابط، مقررات، دستورالعملها و آيين نامه‌هاي ملي و بين‌المللي

– بررسي مسائل، مشكلات و چالشهاي موجود و ارائه راهكارهاي علمي و عملي

مهندسي معماري و مديريت شهري

-انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري و شهرسازي

– مفهوم شناسي معماري و شهرسازي

– شهرسازي و توسعه نوين شهري

– معماري داخلي

– بوم شناسي

– زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي

– برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري

– طراحي شهري و خلق فضاهاي دفاع‌پذير

– طراحي شهري بر پايه مفهوم توسعه پايدار

– طراحي فضاهاي اجتماعي شهري

– طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري

– نقش معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان

– تاثير سبكهاي معماري در سيما و منظر موجود شهرها

– طرحهاي توسعه شهري و چالشهاي موجود

– معماري و هويت شهري

– معماري و مرمت

– مرمت و احياي بناها

– بهسازي آثار تاريخي

– بازسازي بافت تاريخي

– معماري و سازه

– تاثير معماري بومي بر شهرسازي معاصر

– تعامل معماري و شهرسازي در دوران معاصر

– معماري در خدمت شهر

– تحليل زمينه هاي ارتباطي شهرسازي گذشته با شهرسازي معاصر ايران

– سوانح طبيعي و غيرطبيعي در بافت هاي شهري قديم و جديد

– المان هاي شهري

– معماري و شهرسازي پايدار با تكيه بر عوامل اقليمي

– طراحي اقليمي از منظر معماران و شهرسازان كهن ايران

– بررسي مباني نظري معماري منظر ايراني

– تحليل معماري منظر در باغ سازي ايراني

– مباني و شيوه هاي طراحي پاركها

– معماري محله اي: ويژگيها و ارزشها

– ساختمانهاي هوشمند و تكنولوژي كامپيوتر در معماري

– فناوريها، مصالح جديد و سازه هاي نوين

– تكنولوژي در معماري.
معماري، فرهنگ و مديريت شهري

-معماري، آسيب‌هاي فرهنگي، اجتماعي و مديريت شهري

– پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري

– اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي

– نقش محيط زيست و اقليم در توسعه شهري

– مديريت شهري، اقتصاد و توسعه معماري

– مديريت بحران و پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي

– گردشگري و مديريت شهري

– جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي

– آسيب شناسي فرهنگ ايراني در رابطه با محيط كالبدي

– تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ

– راهكارهاي ارتقاي فرهنگ به وسيله معماري و شهرسازي

– بازتعريف روشهاي طراحي معماري بر اساس سبك زندگي

معماري و محيط زيست

-معماري و محيط زيست

– محيط زيست پايدار

– المانهاي شهري: نقش آن در تقويت گردشگري

– برنامه ريزي و ارتقاي كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان

– قوانين، خدمات و محيط زيست شهري

– چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري

– اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها

– طراحي شهري، بهسازي منظر، نماهاي شهري و محيط زيست

– مهندسي محيط زيست و راهكارهاي رسيدن به توسعه پايدار

– ارتباط محيط طبيعي با معماري و فضاي شهري

– چگونگي حل مسائل محيط زيستي ترافيك، حمل و نقل در شهرها
مهندسي معماري و توسعه پايدار

-معماري و هويت شهري

– معماري پايدار

– روشها و فناوريهاي نو در در معماري

– انرژي هاي نو در معماري

– سبك شناسي معماري

– معماري خياباني

– تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

– كاربرد فناوري هاي نوين در رسيدن به معماري پايدار

– نيازهاي انساني و معماري پايدار – گرافيك شهري

– معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

– ضرورت توجه به معماري پايدار و ارائه مباني نظري و شاخصهاي آن

– معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

– الگوهاي معماري بومي

– معماري منظر

– زيبايي شناسي در معماري

– مصالح و فرآورده هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار

– برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار صرفه جويي انرژي در ساختمان

– روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد معماري پايدار

– نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار

– ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار

– معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

– فناوري ساخت و مديريت بهينه سازي اقتصادي در راستاي معماري پايدار

– ساختـــمان ، عنصر هماهنگ در بستر محيط زيست و عضـو همخوان با اكولوژي

– جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار

-راهكارهاي رسيدن به پايداري اجتماعي به واسطه معماري

– جـلوه هاي مصـاديق معماري پايدار در مـعمـاري سنــتي ايران
آينده معماري و طراحي شهري در ايران

-معماري و طراحي شهري: ايده و عمل

– پارادايم هاي رايج طراحي شهري و معماري

– طرح هاي شهري و ساختمان هاي عملكردي

– نگاه به آينده: معماري و طراحي شهري در فرآيند جهاني شدن
معماري و توسعه

-معماري و توسعه از منظر مكاتب فكري معاصر

– معماري و توسعه پايدار –

معماري، توسعه و منابع طبيعي

– معماري، توسعه و تكنولوژي

– معماري، توسعه و ضوابط شهري و روستايي

– معماري، توسعه و سازگاري

– معماري، توسعه و تجارب جهاني

معماري و ساختمان آينده

-تكنولوژي هاي نوين و معماري

– معماري، انرژي و محيط زيست

– معماري تعامل گرا

– معماري آينده و توجه به وجوه غير فيزيكي انسان

– معماري آينده و هويت
معماري و سازه

-آموزش سازه در معماري

– تأثير متقابل سازه، فرم، عملكرد

– تكنولوژي معماري و هويت فرهنگي

– معماري ديجيتال و تاثير آن بر روند طراحي سازه

-سازه، تعيين كننده فرم در معماري

– سازه و روح زمان

– سازه‎ و معماري پايدار

– سازه هاي نو و مصالح آينده

– سير تحول سيستم هاي ساختماني

-فناوري هاي نوين ساختماني

– معماري ايران در آستانه هزاره سوم: بايدها و نبايدها

– مقاوم سازي سازه هاي تاريخي – هنر مهندسي سازه
معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

-چالش هاي پيش روي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي در دوران كنوني

– ساختمان ها و المان هاي شهري و هويت ايراني اسلامي

– ارزش هاي انساني اسلام در شهرسازي و معماري ايران

– الگوهاي ايراني اسلامي نوين

– پيوند حكمت اسلامي و هنر ايراني

– بازتاب حكمت اسلامي در شهر ايراني اسلامي

– بازتاب حكمت اسلامي در معماري ايران

– بازتاب حكمت اسلامي در هنرهاي كاربردي ايران

– بازتاب مضامين قرآني در هنر و معماري اسلامي

– معماري و توسعه از منظر اسلام

– شناخت ارزش ها و مفاهيم معماري و شهرسازي اسلامي

– راهبردها و راهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري و شهرسازي اسلامي

– تاثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري بومي

– نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي ايران

– جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر –

– واقع گرايي و آرمان گرايي معماري و شهرسازي اسلامي

– روش هاي نظريه آفريني در معماري و شهرسازي اسلامي
معماري داخلي و دكوراسيون

-كنش هاي رفتاري متقابل انسان و محيط زندگي و تاثير آن در معماري داخلي

– مباني هنرهاي تجسمي در معماري داخلي

– فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با معماري داخلي

– معماري داخلي در جهان اسلام

– الگوهاي اصيل هنر ايران و جايگاه آن در معماري داخلي

– نگرش هاي نوين در حرفه معماري داخلي و دكوراسيون

– طراحي معماري داخلي در گذر زمان

– فرآيند پروژه هاي بازسازي در حرفه معماري داخلي

– تقاضاي اجتماعي معاصر در پردازش محيط زندگي

– معماري داخلي در ارتباط با ديگر هنرها

– نقش طراحي جزئيات و شيوه هاي نوين اجرايي در حرفه معماري داخلي

– آموزش هاي آكادميك و مهارتي در معماري داخلي
تازه هاي معماري

-معماري محدود

– مرزهاي معماري

– معماري ديجيتال

– محيطي و اقليمي

– كالبدي و سازه اي

– معماري و ضد معماري

– كاربردهاي پيشرفته رايانه

معماري اسلامي، ايراني و غربي
حكمت اسلامي در هنر و معماري

– پيوند حكمت اسلامي و هنر ايراني

– بازتاب حكمت اسلامي در شهر ايراني اسلامي

– بازتاب حكمت اسلامي در معماري ايران

– بازتاب حكمت اسلامي در هنرهاي كاربردي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد سفارش