دومين كنفرانس ملی معماری و منظر شهری پايدار

دومين كنفرانس ملی معماری و منظر شهری پايدار

حوزه(هاي) تحت پوشش:

تاريخ برگزاري: 12 ارديبهشت 1394
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-05-02
برگزار کننده: موسسه بين المللي معماري، شهرسازي مهرازشهر
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/1/15
مهلت ثبت نام: 1394/2/5
دومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار

نظر به برگزاري موفق نخستين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار در سي ام فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و نود سه، بر آن هستيم تا در دومين كنفرانس، با گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، مديران و متخصصان موضوعات معماري و شهرسازي، ضمن شناخت ماهيت و ويژگي‌هاي معماري و شهرسازي پايدار با تأكيد بر مفاهيمي همچون پايداري و منظر شهري، عناصر سازنده منظر شهري، چگونگي درك منظر شهري، آسيب‌شناسي منظر شهري و … زمينه مناسبي را براي ارتقاي سطح دانش در پژوهش‌ها و مطالعات اين حوزه فراهم آوريم.

محورهاي كنفرانس:

منظر شهري پايدار

– پايداري و منظر شهري
– تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
– تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
– عناصر سازنده سيما و منظر شهري
– آسيب‌شناسي منظر شهري
– منظر شهرهاي سنتي
– منظر شهرهاي جديد
– ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري
– منظر شهري و خاطرات جمعي
– نمادها، نشانه ها و منظر شهري
– فرهنگ، هويت و منظر شهري
– منظر شهري و مسائل اجتماعي
– منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
– منظر شهري بافت هاي نوساز
– برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
– منظر شهري و هنرهاي تجسمي
– منظر شهرهاي اسلامي
– منظر شهرهاي ايران
– منظر طبيعي شهر

معماري و توسعه پايدار
– مصالح و فرآورده هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار
– برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
– روش هاي بهره وري در صنعت ساختمان با رويكرد معماري پايدار
– مصاديق معماري پايدار در معماري بومي و سنتي ايران
– معماري پايدار و ساختمان ‌هاي هوشمند
– نقش معماري در دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار
– ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
– معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي
– هويت اسلامي در نقش آن در معماري پايدار
– جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار
– تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
– تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
– روانشناسي محيط با رويكرد معماري پايدار
– اهميت و تأثير فرهنگ بر معماري بومي و پايدار

شهرسازي و توسعه پايدار

– الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
– سكونتگاه هاي بومي و توسعه شهري پايدار
– ناپايداري شهري و عوامل مؤثر بر آن
– سياست‌ هاي ملي و منطقه ‌اي و توسعه شهري پايدار
– حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
– شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار
– تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان
– توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار
– الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر ايراني- اسلامي
– شهرهاي مجازي، الكترونيكي، هوشمند و توسعه پايدار
– شهرهاي كوچك، مياني و توسعه پايدار
– مديريت شهري و نقش آن در توسعه پايدار
– اقتصاد غير رسمي و توسعه پايدار شهري
– جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
– حمل و نقل شهري و توسعه پايدار
– زيرساخت هاي شهري و توسعه پايدار
– شريانهاي حياتي و توسعه شهري پايدار

عمران شهري و توسعه پايدار

– مقاوم سازي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
– بهسازي لرزه اي ساختارهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
– توسعه شهري و فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان
– توسعه شهري و بكارگيري مواد و مصالح بومي پايدار در سازه ها
– دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با بكارگيري مواد و مصالح نوين
– ساير ايده هاي نوين مرتبط با محورهاي كنفرانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد سفارش