سومين كنگره بين المللی مديريت شهری ايران

سومين كنگره بين المللی مديريت شهری ايران

كنگره بين المللي مديريت شهري ايران با تكيه بر پژوهش هاي علمي و بر پايي جلسات متعدد با اساتيد فرهيخته و با علم و آگاهي بر تكنيك هاي روز در ارائه راهكارهاي مناسب با تشكيل ستادي از نيروهاي متخصص، پس از بررسي، پژوهش و فعاليت هاي كارشناسانه با همكاري اساتيد صاحب نظر و برجسته دانشگاه هاي سراسر كشور نسبت به نظامات شهري داخل و خارج از كشور و بررسي نقاط ضعف و قوت آنها و متناسب با فرهنگ ايراني- اسلامي در راستاي بومي سازي بر اساس هفت محور اصلي مديريت شهري،مديريت شهرسازي، مديريت شهر الكترونيك، مديريت توسعه شهري پيشرفته، اقتصاد شهري، مديرت بحران و مديريت گردشگري مختص اعضاي محترم شوراي اسلامي شهرها، و فعالان در اين عرصه بصورت تخصصي برگزار مي گردد.

تاريخ برگزاري: 28 آبان 1394 تا 29 آبان 1394
برگزار کننده: مركز همايشهاي توسعه ايران
محل برگزاري: تهران

مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/8/5

محورهاي كنگره:

اقتصاد شهري

– هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري

-مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن

-سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)

– اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري

– نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري

خدمات شهري

– برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان

– مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

– چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري

-خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات

– فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

حمل‌و‌نقل همگاني

– سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل

– برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي

– ايمني ترافيك و ريسك

-حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار

محيط زيست شهري

-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

-ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها

– فضاي سبز و محيط زيست شهري

– شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

– مسائل محيط زيست كلان شهرها

اقتصاد شهر هوشمند

-بازاريابي و تجارت الكترونيك

– تجزيه و تحليل وب سايت و برند هاي برند سازي از طريق شبكه هاي اجتماعي

– بررسي نمونه ها و شركتهاي موفق بين المللي

– بومي سازي استراتژيهاي بازاريابي اينترنتي

– بهينه سازي وب سايت

عمران شهري

– برنامه ريزي و مديريت شهري

– مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري

-برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

-معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

-برنامه هاي توسعه شهري

جامعه شناسي و روانشناسي شهري :

-فرهنگ شهر نشيني وحقوق شهروندي با محوريت روانشناسي محيطي در جهت تعامل فضاهاي شهري

– نقش،جايگاه وتاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري

مديريت گردشگري :

-شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسمي

-تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستي

– محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق

-رابطه بين فرهنگ و گردشگري

-راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور

مديريت شهري :

-كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان

-مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري

-تأثير مديريت امكانات شهري بر فرهنگ شهروندي

-چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در ايران

-شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري

مديريت بحران :

– تهيه نقشه هاي آسيب پذيري يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي.

-تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن

– بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور

– انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني

– چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه

مديريت شهرسازي:

-مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكي

– بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري

– نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر

– بازسازي تاريخي شهر

– احداث خيابان‌هاي امن و يا اصلاح ترافيكي خيابان‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد سفارش