سوریه و نابودی میراث عظیم تاریخی و فرهنگی؛ پالمیرا

سوریه و نابودی میراث عظیم تاریخی و فرهنگی؛ پالمیرا

یک سال پیش بود که داعش یکی از تاریخی ترین شهر های جهان، پالمیرا را، با میراث تاریخی بزرگش، به تصرف خود در آورد. این شهر مدتی پیش توسط ارتش سوریه و نیروهای مردمی آزاد شد. اما این تمام ماجرا نبود. وقتی نیروهای سوریه ای وارد شهر شدند، این شهر را مثل قبل از تصرف توسط داعش نیافتند. از آثار و بناهای عظیم تاریخی ای که قبلا مشخصه ی اصلی این شهر بودند، فقط تکه های نابود شده و تخریب شده به جا مانده بود.

سوریه و نابودی میراث عظیم تاریخی و فرهنگی؛ پالمیرا

Joseph Eid، عکاس جنگ وقتی تصاویر قبل و بعد از تصرف توسط داعش را در کنار یکدیگر قرار می دهد، می توان بیشتر متوجه این تخریب دردناک شد. مدیر میراث تاریخی سوریه نیز در مصاحبه ای می گوید: می دانیم که مثلا معبد Bel دیگر مثل گذشته نخواهد بود. اما کارشناسان ما می گویند می توانند یک سوم این ها را مرمت کنند. حتی اگر یونسکو کمک کند این میزان می تواند بیشتر شود.

سوریه و نابودی میراث عظیم تاریخی و فرهنگی؛ پالمیرا

سوریه و نابودی میراث عظیم تاریخی و فرهنگی؛ پالمیرا

مدیرا میراث تاریخی سوریه در آخر حرف هایش اضافه می کند: من از تمامی معماران، باستان شناسان و کارشناسان مربوطه در جهان برای بازسازی پالمیرا دعوت به عمل می آورم. چون پالمیرا فقط متعلق به کشور یا منطقه ی خاصی نیست، پالمیرا متعلق به تمام انسان هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد سفارش