کتاب الکترونیکی – جلد اول کتاب سال معماری معاصر ایران از 1395 تا 1397

کتاب الکترونیکی – جلد اول کتاب سال معماری معاصر ایران از 1395 تا 1397 معرفی 125 پروژه از 90 مهندسین…

رایگان!

پادکست وادی – فصل اول قسمت هفتم – مسابقات معماری و شهرسازی

پادکست وادی – فصل اول قسمت هفتم – مسابقات معماری و شهرسازی     پادکست وادی – فصل اول قسمت…

رایگان!

پادکست رادیو ظریر – قسمت دوم: تاب آوری شهرها

پادکست رادیو ظریر – قسمت دوم: تاب آوری شهرها     پادکست رادیو ظریر – قسمت دوم: تاب آوری شهرها…

رایگان!