رساله معماری بازار

رساله معماری بازار هنگامی كه امروز به بازار اشاره می شود، در وهله نخست و به طور عمده جنبه اقتصادی…

8,500 تومان

ضوابط طراحی مسجد

ضوابط طراحی مسجد مساجد امروزی نيز بايد اولا همانند بناهای مستحكم امروز از نظر سازه ها طراحی و ساخته شوند.…

7,500 تومان